Coolaste centrum genomförandeprojekt

Syftet med projektet är att ge boende och besökande i det subarktiska området en snabb insikt om vad kyla och mörker kan betyda

för människan och hur dess egenskaper kan nyttjas på ett positivt sätt.

Målet med projektet är bygga upp ett virtuellt nätverk där forskare, sakkunniga, och organisationer som har intressen inom det arktiska
området kan diskutera, föra fram sina rön och skaffa sig ytterligare kunskap om mörkrets och kylans påverkan på människan.

Projektet består i projektledning, resor, seminarier, webinarier, enkätundersökning, deltagande i ett
forskningsprojekt, sammanställning av information i en databas, vidareutveckla befintlig handbok samt marknadsföring.

Läs mer om projektet här